Firemní kurzy

S firemní výukou máme dlouholeté zkušenosti. V dnešní době je stále více patrné, že firmy, kde pracovníci nemluví žádným světovým jazykem, jsou velmi limitované, co se týče podnikatelských šancí při spolupráci se zahraničím. Pokud firma poskytne zaměstnancům výuku jazyků, neobohacuje pouze znalosti zaměstnanců, ale sama bude z této skutečnosti profitovat.
Spolupracujeme s orgány státní správy a významnými soukromými společnostmi.

Let na trhu

Spokojených studentů

Zkušených lektorů

Pobočky

Firmám nabízíme následující možné mutace jazykových kurzů:

Jazykové kurzy všeobecného jazyka

Jedná se o kurzy podle Evropského referenčního rámce. Tyto kurzy můžeme připravit pro skupiny zaměstnanců, stejně tak i členy managementu, kteří potřebují individuálnější výuku.

Jazykové kurzy odborného jazyka

Zde nabízíme nejrůznější možnosti výuky, jako jsou: Business – obchodní jazyk, specializované kurzy právnického, finančního, lékařského, technického jazyka a mnohé další. Mohou být jak skupinové, tak individuální.

Kurzy češtiny pro Vaše zahraniční zaměstnance

Jsme schopni zorganizovat výuku češtiny pro Vaše zaměstnance z nejrůznějších výchozích jazyků.

Specializované jazykové kurzy

Pro nejrůznější obory. Výuka jazyka v jiném než mateřském jazyce. (Němčina v angličtině atd.) – Nabízíme nejrůznější jazykové mutace. Stejně tak připravujeme specializovaná školení, kde se zaměřujeme na nejrůznější problémy jazyka ve spojení s firemní praxí.

Kurzy pro náročnou klientelu

Kurzy, které jsou určeny pro vysoce zaměstnané klienty, kteří potřebují časovou klouzavost kurzů, a kteří chtějí připravit na ty nejnáročnější jazykové zkoušky nebo pomoci s přípravou na jiné mezinárodní zkoušky než jsou jazykové zkoušky.

Jazykový audit

Vyhodnotíme jazykovou pokročilost Vašich zaměstnanců, jak před začátkem kurzu, tak i v průběhu kurzů a na konci kurzu. Výsledky jazykového auditu dostanete přehledně zpracované s detailním dělením na nejrůznější jazykové disciplíny.

Naši studenti mohou platit i nejrůznějšími formami zaměstnaneckých benefitů jako např.:

Benefit plus

Benefity.cz

Edenred: Ticket Multi, Ticket Academica, Ticket Compliments, e-Ticket

Sodexo Pass: Smart Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass, Flexi Pass

V případě Vašeho zájmu s Vámi připravíme veškeré záležitosti, potřebné pro zahájení výuky ve Vaší firmě.

Připravíme pro Vás:

veškerý program výuky od A do Z

přezkoušení, rozřazení do kurzů

stanovíme společně cíle

definujeme dosažené výsledky

doporučíme další směřování výuky

výuka může probíhat ve Vaší firmě nebo u nás

Lze připravit programy jak dlouhodobé, tak i intenzivní kurzy. Kurzy mohou být dle Vašich potřeb individuální, skupinové, speciální, přípravné na zkoušky atd. Podle cíle výuky zvolíme metodu výuky, dle Vašich potřeb můžeme zvolit moderní druhy komunikativních metod nebo naopak metody tradičnější, opřené o gramatické metody a metody osvojení slovní zásoby.

Pro firmy připravujeme i pobyty v přírodě, kde lze vedle intenzivní výuky jazyků, výuky dalších disciplín, užít čas pro sport i zábavu (míčové hry, čtyřkolky, lyžování, grilování, ochutnávky vín, tanec, zpěv).

Kontaktujte nás na telefonním čísle 777 235 235 případně na emailové adrese firmy@iwls.cz Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Spolupracujeme